Normativa

Les persones que s'inscriuen en el Banc del Temps ho fan de forma voluntària i administren el seu compte d'hores tenint present que:
  •  Per oferir o sol·licitar un servei cal enviar un mail al Banc del Temps i explicar quin servei s'ofereix o es demana, els horaris disponibles i els materials necessaris.
  •  Un cop realitzat el servei cal portar el xec rebut a la secretaria del Banc del Temps abans d'una setmana per tal de poder actualitzar els comptes de les persones implicades en l'intercanvi.
  •  Les despeses originades pel servei (materials, ingredients,etc.) corren sempre a compte de la persona que sol·licita el servei.
  •  Abans de realitzar el servei s'ha d'informar la persona que el rebrà en què consisteix exactament.
  •  Si no es pot realitzar el servei caldrà posar-se en contacte amb la persona per poder canviar l'hora o cancel·lar-lo. 
  • El Banc del Temps no es responsabilitza de les "problemàtiques " que puguin sorgir durant l'intercanvi, ja que entenem que les persones que s'inscriuen al Banc ho fan de forma voluntària i accepten les condicions del mateix.
  •  El Banc del Temps és una xarxa d'intercanvis de serveis on la moneda de canvi és únicament el temps. Per tant, no s'han d'acceptar diners ni oferir-ne per la realització de cap servei.


 Les persones que s'inscriuen al Banc es comprometen a signar un document
en què accepten la normativa interna del Banc.